LKK_YOGYA2017_ISLAH32

DURAR AL-BAHIYAH

 

LKK_YOGYA2017_ISLAH32

Bhs. Arab

Aks. Arab

Prosa

USULUDDIN, FIKIH DAN TASAWUF

18 hal/24 baris/hal

21 x 17 cm

18 x 15 cm

Kertas Bergaris

 

Naskah ini berjudul Durar al-Bahiyah karya Abu Bakr ibn Muhammad Syatha. Teks ini ditulis dengan bahasa Arab. Beliau adalah murid Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Mufti al-Syafiiyah di Mekah al-Mukarramah. Kitab ini berisi ilmu Ushuluddin, ushul fikih, ilmu fikih, dan tasawuf.

Naskah ini ditulis di atas kertas bergaris dengan tinta warna hitam. Dijilid dengan benang. Terdiri dari 1 kuras dengan jumlah halaman 18 halaman. Masing-masing halaman rata-rata terdiri dari 24 baris. Ukuran kertas adalah 21x17 cm sedangkan ukuran teks tidak beraturan, namun rata-rata 18 x 15 cm. Naskah dalam kondisi baik dan masih terbaca. Naskah ini merupakan koleksi masjid di Komplek Pesantren Popongan, Klaten.

 

Kutipan awal :

Bismillahirrrahmanirrahim. Hazihi al-risalah al-musamma bi al-durar al-bahiyah liabi Bakr ibn Muhammad Syatha.  Wa bihi nasta’in ‘ala umuri al-dunya wa al-din. Alhamdu lillahi haqqa hamdih wa shalatan wa salamatan ala sayyidina muhammadin al-nabiyy wa ‘ala alihi wa shahbihi man ba’dahu. Amma ba’d.   

 

Kutipan akhir :

.. wa kana al-firagha minhu fi syahri ramadlana al-mu’adldlami sanatan  1339 hijriyah ‘ala shahibiha azka al-shalatu wa atimmu al-tahiyyah aminn. Walisyyaikh abdullah al-Azhari al-Falimbani tilmizu al-mu’allif...