LKK_YOGYA2017_ISLAH22

FATH AL-QADIR FI TAHRIR AL-MAQADIR

 

LKK_YOGYA2017_ISLAH22

Bhs. Arab/Jawa

Aks. Arab/Pegon

Prosa/nadham

ILMU HITUNG DAN TAJWID

34 hal/24 baris/hal

21 x 17 cm

18 x 15 cm

Kertas Bergaris

 

Naskah ini berisi beberapa teks. teks pertama, berbicara tentang penjelasan ukuran, seperti meter, hekto meter, kilo meter. Teks ini berjudul Fath al-Qadir fi Tahrir al-Maqadir, ringkasan dari kitab Fath al-Qadir fi ‘Ajaib al-Maqadir. Disusun oleh Abdul Jabbar al-Maskumambangi Muhammad Ma’sum ibn Ali. teks ini ditulis dengan bahasa Jawa aksara Pegon.

Teks kedua  dan ketiga merupakan teks  yang membicarakan tentang ilmu tajwid dan waqf. Ditulis dengan bahasa Arab dan memakai bentuk nadham.  Tidak disertai penjelasan siapa penulis dan penyalinnya.

Naskah ini ditulis di atas kertas bergaris dengan tinta warna hitam. Dijilid dengan benang. Terdiri dari 1 kuras dengan jumlah halaman 34 halaman. Masing-masing halaman rata-rata terdiri dari 24 baris. Ukuran kertas adalah 21x17 cm sedangkan ukuran teks tidak beraturan. Naskah dalam kondisi baik dan masih terbaca. Naskah ini merupakan koleksi masjid di Komplek Pesantren Popongan, Klaten.

 

Kutipan awal :

Fayaqulu al-faqir al-amdad al-rabbani  Sabdt Abd al-Jabbar al-Maskumambangi Muhammad Ma’sum ibn Ali Ma falahu biluthfihi al-rabbi al-‘Ali wa gafaralahu waliwalidaihi wa lijami’ al-muslimin, amin. Punika kitab Fath al-Qadir fi Tahrir al-Maqadir Ringkesan sangking kitab Fath al-Qadir fi ‘Ajaib al-Maqadir saha beneraken lifat-lifat. Nafa’anallahu bi al-muslimina. Amin.

 

Kutipan akhir :

Wajib al-mutabtadi’ wa libani ihda wa isyruna sanah mu’zirah maqbulah mustahiqqah la siyama fi ‘asyie al-qurun. Zi al-jahl wa al-fasad wa al-futun wa kana fi awa’ili al-muharram. Ta’lif haza al-rajaz al-muntadham min sanah ihda wa arba’ina min ba’di tis’ah min al-mi’atain.