LKK_YGY2016_ISL20

SYARH GHAZAH AL-IKHTISHAR

 

LKK_YGY2016_ISL020

Bhs. Arab/Jawa

Aks. Arab/Pegon

Prosa

Fikih

332 hal/ 11 baris/  hal

28,5 x 20,5 cm

21,5 x 13  cm

Eropa

 

Tidak ada keterangan yang menyebutkan siapa penulis dan penyalinnya. Tetapi pada kolofon disebutkan bahwa judul naskah ini adalah Syarh al-Ghazah al-Ikhtishar. Al-Ghazah al-Ikhtishar adalah sebuah kitab fikih yang ditulis oleh Al-Qadli Abu Syuja, bermazhab Syafi’i. Kitab ini juga dikenal dengan nama Mukhtashar Abu Syuja.

Kitab ini diberi penjelasan (syarah) oleh banyak ulama. Di antaranya kitab Kifayah al-Akhyar yang ditulis oleh Imam Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini (w. 829 H); al-Nihayah yang ditulis oleh Imam Abu Fadhl Waliyuddin Bushair (w. 972 H); Fath al-Qarib al-Mujib karya Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazziy (918 H); Hasyiyah al-Qulyubi ditulis Syeikh Ahmad bin Ahmad al-Qalyubi; Hasyiyah al-Fawa’id al-Aziziyah karya Syeikh Ali bin Ahmad al-Aziziy (w. 1070 H).

 

Naskah disimpan di Yogyakarta dan merupakan koleksi dari Islah Gusmian. Secara umum, naskah dalam kondisi kurang baik, rusak, dan berlobang di bagian tengah, karena dimakan ngengat, namun sebagain besar masih terbaca.

Naskah ditulis di atas kertas Eropa, dijilid dengan benang dan tidak dijumpai adanya watermark maupun countermark. Tebal naskah terdiri dari 332 halaman  dan terbagi menjadi 11 kuras.  Ditulis dengan tinta warna hitam dan merah disertai dengan kata alihan.  Tinta warna merah untuk teks utama, sedangkan warna hitam untuk teks syarh.

Untuk teks utama ditulis dalam bahasa Arab dan aksara Arab dengan khath jenis naskhi. Adapun untuk teks makna gandul ditulis dengan bahasa Jawa, aksara Pegon dan khath jenis riq’ah. Mengacu pada kondisi ini, tampaknya naskah ini pada mulanya dipakai oleh santri dalam mengaji kitab di pesantren.

Teks ini menjelaskan tentang tema-tema dalam fiqih, di antaranya tema fiqih thaharah, ibadah, muamalah, dan fiqih jinayah.

 

Kutipan awal :

Auzajtuhū hurratun fawaladahu minha hurrun wa ‘alaihi qīmatuhu lisayyidiha.. am waladun fi hāl bilā ḥalānū wa inna maliku al-wāthi’ binnikāḥil ummat al-muthlaqah ba’da żalika lam tushir am waladun lau bil wath’i binnikāḥi al-sābiq wa shārat am waladun lau bil wath’i biasybahahū ‘ala qaulaini wa qauli ṡāni lā tushīru am waladun wahuwa al-rājihu fil mażhabi wallahu a’lam bishshawābi waqad khatama al-mushannifu rahimahullahu ta’ala kitāb al-‘itq… waliyakūna sababan fi jannati dāri al-abrāri wa hadza akhiru syarḥu al-kitāb ghāyat al-ikhtishāri bilā ithnab fa ahmadu lirabbinā al-mun’im al-wahhab…

 

Kutipan akhir :

… takhlīlu ashābi’al yadaini wa al-rijlaini an.. al-laili fain lam yashil illa kal ashābi’a al-multaqiq wajaba takhlīlūha wa nahwi lam ta’tī tahliluha lā tuhāmiha haramun fanaqahā littakhlīlu…