LKK_YGY2016_ISL13

 

KITAB MUSA

 

LKK_YGY2016_ISL013

Bhs. Jawa

Aks. Pegon

Prosa

Kitab Suci

346 hal/ 16 baris/  hal

13 x 17   cm

10 x 12   cm

Eropa

 

Naskah ini berjudul Kitab Musa Layang Kang Kapisan Ka’aran Purwaning Dumadi atau dikenal juga dengan sebutan Taurat Pegon. Judul terdapat di halaman depan naskah.  Tidak ada informasi tentang penulis atau penyalinnya. Saat ini naskah disimpan di Yogyakarta dan merupakan koleksi dari Islah Gusmian.

Sebelumnya naskah pernah dikoleksi oleh beberapa lembaga sebagimana tanda stempel berangka tahun 1939 yang tertera di halaman depan, yaitu The British and Foreign Bible Society, The national Bible Society of Scotland, Het Nederlandsch Biblegenootschap, dan juga stempel dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tjabang Soerakarta. Naskah ini  diperoleh dari pasar loak di Surakarta.             

 

Naskah ditulis di atas kertas Eropa. Dijilid dengan benang dan dalam kondisi baik, utuh, dan disampul dengan kertas karton. Tebal naskah 346 halaman ini terbagai menjadi 16 kuras. Pada setiap halaman terdiri 16 baris dan ditulis dengan model cetak batu.

Ditulis dengan tinta warna hitam, bahasa Jawa, dan beraksara Pegon dengan jenis khat Naskhi. Setiap ayat diberi tanda nomor dengan angka Arab dan pada setiap halaman diberi nomor halaman dengan angka Roman. Isi naskah ini menjelaskan tentang surat-surat dalam Perjanjian Lama. Pada bagian pertama dijelaskan tentang awal kejadian alam semesta dan ditutup pada akhir naskah kisah tentang kematian Yusuf.

 

Kutipan awal :

Bābdū mādéné jāgad

1          ing kālā purwā Allāh anítahāké lāngit lan būmí#

2          anā déné būmí māhū dādí wawirsuh lan sūwūng, sartā samuderā kalimpūtan ing peteng, mūng kā rauhé Allāh anjangkung sadūwūré banyū#

3          Allāh tūmūlí angandíkā : anā hā pādang banjur

4          anā pādang#pādang māhū di tíngālí dénéng Allāh yén wus prayógā, sartā Allāh amí.

5          sahāké pādang karó peteng# kang pādang íkū

 

Kutipan akhir :

…Dawuh sūpātāné para pūterāné Isrāíl, pangandíkāné :

Bésók samāsā Allāh bākal anūwéní kówé, anūlí kówé padingkatnā bālaungah

Kūsaka angkéné#sédāné Yūsūf nalíkā yūswā sātós sapūlūh tāhūn lābau-né banjur di jibādí sartā kalebetāké ing tablā anā ing tānah Mashir…