LKK_SUMBAR2014_KURANJI 001

[kutipan teks mengenai akhlak]

 

LKK_SUMBAR2014_KURANJI 001

Arab

Arab

 

76hal/ 16/hal

14x19

kertas modern

 

 

 

 

 

Naskah ini berisi kutipan-kutipan mengenai akhlak. Kutipan itu berdasarkan kitab-kitab muktabar di kalangan ahli tasawuf. Susunan teks tidak runtun karena tidak dimaksudkan untuk disusun seperti sebuah karangan. (RB)