LKK_SUMBAR2014_BATUAMPA 003

Jami‘ al-Usul fi al-Awliya’

 

LKK_SUMBAR2014_BATUAMPA 003

Arab

Arab

 

280hal/ 53/hal

18x12

kertas Eropa

 

 

 

 

 

Naskah Jami‘ al-Usul fi al-Awliya’ ini berisi penjelasan lengkap mengenai aspek-aspek tarekat sufi, terutama Tarekat Naqsyabandiyah. Pada pembahasan awal, pengarang memberikan defenisi tarekat dan Tarekat Naqsyabandiyah secara luas. Ia lalu memberikan pokok-pokok tarekat, dan dasar-dasar yang menjadi rukun tarekat. Teks ini ditutup dengan penjelasan maqam-maqam dalam ilmu tasawuf. (RB)