LKK_SUKABUMI2013_FNT14

AL-AḤADĪṢ AL-ḌAĪFAH (No. 83 s.d 145)

 

LKK_Sukabumi 2013_FNT14

Bhs. Arab & Sunda

Aks. Pegon

Prosa

HDS

20 hal/18-20 baris/hal

21,1 cm x 16,1 cm

Kertas Bergaris

 

Pengarang naskah ini tidak diketahui, sementara penyalinnya adalah H. Mansur. Tahun penulisan naskah tidak diketahui. Tinta yang digunakan untuk menulis adalah warna hitam yang ditulis di atas kertas bergaris. Naskah ini bersampul, dan tulisannya masih dapat dibaca. Naskah ini masih utuh dan terdapat penjilidan. Naskah ini tidak ada kolofon.

 

Naskah ini berisi kumpulan hadits-hadits daif dimulai dari no 83 s.d 145 dan ayat-ayat al-Quran. Ukuran teks18 x 14 cm.

 

Teks pertama: 83) al-Zaidiyadatu Majusu hāżihi al-Ummah, hartosna kaum Zaidiyah eta jalma2 Majusi ti umat kaula

 

Teks tengah: 120) Man igtasala yaum al-jum‘ati kufirat żunūbahu wa khatayāhu…hartosna saha2 anu mandi poe Juma‘ah dihampura sakabeh dosana jeung kasalahannana

 

Teks akhir: ‘alā hizb Allāhi hum al-Mufliḥun, hartosna hizb (Partey Allah anu bagya). (NR)