LKK_PDG2013_PSM68

IJAZAH

 

LKK_Padang2013_PSM68

Bhs. Melayu

Aks. Jawi

Prosa

TS

12 hal/11 baris/hal

-

Kertas Eropa

 

       Naskah ini berisi tentang silsilah dalam tasawuf dan tidak ada teks atau kalimat yagn mengatakan ijazah. Pemberian judul berdasarkan hasil pembacaan terhadap isi naskah. Naskah ini berasal dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dan sekarang disimpan dan dikoleksi oleh lembaga Suaka Luhung Naskah (SULUAH) Padang. Naskah ini masih baik dan dapat dibaca dengan baik. Naskah  ini beralaskan kertas Eropa tanpa dilengkapi watermark dan countermark. Naskah ini juga tidak ada penomoran dan kata alihan. Dalam penulisan naskah menggunakan  tinta berwarna hitam yang masih tergolong baik.

       Pada kolofon naskah disebutkan pengarang naskah adalah Syekh Muhammad Basir ibn al-marhum malim badahara Pasaman Lubuk Landur. Dan tidak dijelaskan kapan naskah ditulis.

       Kutipan awal teks naskah berbunyi: bismillahirrahmanirrahim al-hamdu lillah hamdan yardahu limpah sar janabihi was-salatu was-salamu ‘ala ajli manistafaliwajbihi wa khatabihi wa khalifatillah  .

       Kutipan akhir teks berbunyi: …min al-fuqara’ jaddah daripada ayahanda Syekh Muhammad Basir ibn al-marhum malim badahara Pasaman Lubuk Landur al-Fadil wa ‘amalu taqwallah min gairi syakk.  (MP)