LKK_NTB2014_MSD29

GAGAK PUTIK

 

LKK_NTB2014_MSD29

Bhs. Jawa Madya/sasak

Aks. Jejawan

Prosa

TS

215 hal/ 108 Lembar/ 3 baris per hal

26X 2,5 cm

Daun Lontar

 

AKHLAK/TASAWUF

Kondisi naskah cukup baik, dan lengkap, tulisan dapat terbaca. Naskah berbentuk tangkepan lontar yang diikat dengan tali dan diperkuat dengan kayu jati berukir yang pada bagian ujungnya diikatkan koin kuno/kepeng. Tidak ada kolofon dalam naskah, identitas penulis tidak diketahui, begitupun waktu dan tempat penulisanya. Naskah disimpan/dimiliki oleh keluarga Haji Amik Sidik di desa Rambitan Lombok Tengah NTB.

Naskah ini menguraikan tentang budi Pekerti yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, dan beberapa sindiran dengan kata-kata simbolik, sebagai petuah dalam kehidupan sehari-hari dengan mengambil contoh dari tingkah laku dari burung gagak putih.