LKK_NTB2014_MSD22

BATALJEMUR

 

LKK_NTB2014_MSD22

Bhs. Jawa Madya/sasak

Aks. Jejawan

Prosa

TS

116hal/ 58 Lempir/ 3baris per hal

24,5 x 3,8  cm

Daun Lontar

 

TASAWUF

Naskah dalam kondisi baik dan lengkap, tulisan dapat terbaca. Tidak diketahui penulis dan penyalin naskah, juga waktu dan tempat penulisan dan penyalinan naskah. Naskah ini disimpan oleh bapak Amik Sidik dari desa Rambitan Lombok Tengah NTB.

Naskah ini berisi cerita tentang seorang raja bernama Kobatsah dikerajaan Medain yang ingin mengetahui bahasa segala makhluk dari yang besar sampai yang kecil, untuk itu ia memerintahkan patihnya bernama Abujantir untuk membuat peti kaca. Raja akan bertapa pada dasar laut diikat dengan rantai emas. Lama pertapaannya selama 3 tahun, apabila nanti rantai tidak bergerak itu pertanda kalau saya telah meninggal dan nobatkanlah anakknya Kobat Sareas menjadi raja.

Selama raja bertapa datanglah nabi Hilir memberikan sekeping kulit kayu untuk dijadikan bubur sebagai makanan, itulah menjadi syarat supaya dapat mengetahui bahasa segala jenis binatang.