LKK_NTB2014_MSD17

INDAR JAYA

 

LKK_NTB2014_MSD17

Bhs. Jawa Madya/sasak

Aks. Jejawan

Prosa

TS

174 hal/ 82 lempir/ 4baris per hal

30 x 3,5  cm

Daun Lontar

 

TASAWUF

Naskah dalam kondisi lengkap, relatif baik dan mudah terbaca. Tidak diketahui siapa penulis dan penyalin naskah juga kapan waktu naskah ini ditulis, tetapi tahun penulisan tertulis 1420 H, sayangnya tidak diketahu tempat penyalinannya. Naskah ini disimpan di rumah kepala desa Rambitan bernama Amik Sidik di Lombok Tengah NTB.

Indrajaya adalah seorang yang kritis dalam mempertanyaakan ajaran Islam. Ia meminta diajari cara orang bersembahyang, syekh mengajarinya orang shalat itu ada 4 perkara, pertama agar benar-benar suci hati, kedua agar hati ikhlas berbuat, ketiga tahu kedudukan yang sunat dan wajib, keempat tahu tempat yang haram dan halal. Manusia dikasihani oleh Tuhan dan dosanya diampuni.

Idrajaya meminta diajari Ilmu Tasawuf dan Ilmu Hikmah. Ilmu Tasawuf dan ilmu hikmah adalah ketekunan melaksanakan kewajiban dengan hati yang suci. Bila kamu permohonan dikabulkan oleh Allah maka kamu harus tekun menjalankan perintah-Nya, kurangi makan, kurangi tidur, setelah itu tergantung kepada Allah.