LKK_NTB2014_MSD13

JABAL KAB

 

LKK_NTB2014_MSD13

Bhs. Jawa Madya/sasak

Aks. Jejawan

Prosa

TS/TH

220 hal/ 110 lempir/ 3baris per hal

27 x 2,5  cm

Daun Lontar

 

TAUHID/TASAWUF

 

Naskah dalam kondisi baik dan mudah terbaca. Pemilik naskah adalah Amik Sidik dari desa Rambitan Lombok Tengah NTB. Tidak diketahui penulis dan penyalin naskah. tidak ada kolofon dalam naskah. 

Menguraikan tentang peringatan penghambaan kepada Allah, hal-hal yang akan ditemui seseorang ketika dia akan meninggal dunia (sakaratul maut). Tema yang terkandung dalam naskah adalah soal-soal keimanan kepada Allah hingga keimanan kepada hari akhir, sebagai tempat terakhir tujuan manusia.