LKK_JKT2017_HAJ007

AZZAHR AL BĀSIM FĪ RABBI AL-JANNATI FĪ MANĀQIBI SYEKH ABI BAKR

 

LKK_JKT2017_HAJ007

Bhs. Arab

Aks. Arab

Prosa

SJ

52 hal/23 baris/hal

27 x 22 cm

16,5x13 cm

Kertas Bergaris

 

Naskah ini berjudul  Azzahr Al Bāsim fī  Rabbi al-Jannāt fī  manāqibi Syekh Abi Bakr dan Pengarangnya adalah Abi al-Asybal Salim ibn Ahmad ibn Jindan. Dahulu naskah ini berasal dari Jl. Otista Jakarta Timur, dan sekarang menjadi milik Habib Ahmad ibn Novel ibn Salim dan disimpan di Pesantren Al-Fachriah Ciledug Tangerang Banten.

Naskah ini berjumlah 23 lembar, terdapat  46 halaman, dan pada setiap halamannya terdiri dari 22 baris. Naskah ini berukuran 21,5x17,5 cm dan ukuran teksnya 16,5x13 cm. Naskah ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arab serta menggunakan aksara Arab. Naskah ini masih dalam kondisi baik fisiknya dan juga penjilidannya serta penomoran halaman yg masih ada, akan tetapi terdapat halaman yang kosong sebanyak satu halaman. Naskah ini ditulis menggunakan tinta hitam. Adapun jenis khat yang digunakan adalah khat  Naskhi.

Naskah ini berisi manaqib atau kisah perjalanan hidup Syekh Abu Bakar ibn Salim yang merupakan guru dari Habib Salim ibn Jindan.

 

Kutipan awal :

hāżā al-Kitābu bi’ismi li sayyid ‘Ali ibn ‘Idrus ibn sālim  ibnu asy-syaikh Abi Bakar ibn Sālim  raḍiyallāhu ‘anhu wa ‘an wālidaihi āmīn, Ali ibn ‘idrus ibn Salim ibn Umar ibn ‘Idrus ibn Umar ibn Idrus ibn Umar ibn Abi Bakr ibn Idrus…

 

Kutipan akhir :

...warḥamnī  biqudratika ‘alayya fa lā tuhliknī  wa anta rajā’ī  bi raḥmatika yā arḥamar rāḥimīn wa ṣallallāhu ‘alā sayyidinā Muhammadin wa ālihi wa ṣaḥbihi wa sallim albasyīru an-nażīru as-sirāju al munīru wa al-ḥamdulillāhi rabbil ‘ālamīn.  (AF)