LKK_JAMBI2015_BS003

AL-FALAQIYAH (ILMU PERBINTANGAN)

 

LKK_JAMBI2015_BS003

Bahasa Melayu

Aksara Arab/Pegon

Prosa

FQ

42hal/24baris/hal

21,5X16 cm

Kertas Modern Bergaris

 

Naskah ini ditulis/dikarang oleh K.H.M. Burkan Saleh, tulisannya menggunakan tinta berwarna-warni, yaitu hijau, biru, hitam, dan merah. Naskah tersebut ditulis pada tahun 1963. Dalam naskah ini dijelaskan bahwa al-falaqiyah diartikan sebagai ilmu hisab, yaitu ilmu untuk mengetahui hari awal tiap-tiap bulan dalam setahun Hijriyah. Naskah ini menerangkan perhitungan bilangan tahun Hijriyah yang meliputi bulan Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Beberapa tema lain yang dibahas adalah: ketentuan untuk menentukan hari awal pada tahun Hijriyah; ketentuan untuk mengetahui awal bulan Ramadan; dan tatacara mencari atau menentukan masuknya waktu salat lima waktu.

 

Terdapat kolofon dalam naskah sebagai berikut: Al-Falaqiyyah, 1937, Madrasah Jauhar al-Islamī: Tanjung Juhūr Jambī, lis - Syeikh Haji Muḥammad Burkhan Sāleh… .

Naskah ini tersimpan di rumah Dr. Rasidin di Tanjung Pauh, Sungai Penuh, Kerinci. Naskah yang menggunakan jenis khat riqáh ini kondisinya masih baik dan terbaca. Hanya saja, terdapat 10 halaman yang kosong. Naskah tersebut merupakan warisan K.H.M. Burkan Saleh kepada anak dan menantunya   Dr. Rasidin yang berprofesi sebagai dosen pada STAIN Kerinci, Jambi. Pemotretnya Ridwan Bustamam dan Yeheskil. (RB)