LKK_JABAR2014_BMB005

[BAHTSUL IFTA]

 

LKK_ JABAR2014_BMB005

Bhs. Jawa Cirebon/Arab

Aks. Pegon

Prosa

FQ

240 hal/11 baris/hal

21 x 17cm

Kertas Buram (Kertas Pabrikan)

 

FIKIH

Naskah ini berisi satu teks yang disebutkan dalam kolofon berjudul Bahts al-Ifta, di bagian akhir terdapat halaman yang ditambahkan. Tidak ditemukan tahun penulisannya. Sedangkan pengarangnya diketahui bernama Kyai Ahmad Ar-Rifa‘I seperti tertera di bagian pengantar naskah. Alas tulis naskah ini adalah kertas Eropa.

Di dalam naskah terdapat kata alihan pada setiap halaman. Tidak terdapat ilmunasi di masing-masing halaman. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah ini berwarna hitam dan merah sebagai rubrikasi.

Keadaan fisik naskah ini masih bagus, Teksnya masih dapat dibaca dengan baik, Rubrikasinya sebagian ada yang luntur terkena air. Naskah ini memiliki sampul yang masih bagus. Kertas bagian atas sudah berwarna kecoklatan.

Isi naskah menjelaskan tentang fatwa-fatwa yang pernah ditulis oleh KH. Ahmad al-Rifa'i. Teks kitab ini juga menyunting dari kitab Ta'lim karya Kiyahi Hasan Dimeja Ibnu Abu Hasan Dukuh Tangkilan Under Distrik Kepil.

Kutipan teks awal berbunyi: …. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna li nahtadiya lau la an hadanallah. Utawi sekabehe puji iku kagungane Allah …

Dan kutipan akhir berbunyi: …. Tanbih, iki kitab bahts al-ifta mukhtashar namane, nyataaken ilmu Kyai Ahmad Rifa’I kang nyeritaaken saking Haji Muhammad Busyra ibnu Abdul Hamid ...