Lkk_Garut2015_AS02

NAHU SARAF/ JURUMIYAH

 

LKK_Garut 2015_AS02

Bhs. Arab, Sunda, Jawa

Aks. Arab

Prosa

Bahasa(TB)

86hal/5 baris/hal

19x21cm 13x18

Kertas Deluang

 

Pengarang  Abah Salim/KH. Muhyil Falah, penyalin Kh. Sodikin tahun penulisan  tidak diketahui, tinta warna hitam dan merah, di atas alas kertas deluang, tidak bersampul, tulisan terbaca, naskah tidak utuh. Jilidan dengan dijahit benang, tidak ada watermark, ada garis bayang tebal dan tipis. tidak ada kolofon

Pemilik naskah adalah Arsyad Sakim Alamat Kampung  Karang Tengah Rt 03/01 Ds. Karang Tengah Garut  disimpan di Arsad Salim Kp. Cirangkong, Ds. Bunisari, Kec. Malangbong Garut,  warisan dari buyutnya.

 

Isi Ringkas teks naskah :

Bahasa Arab, tata bahasa, pembahasan tentang bentuk kata dan keadannya ketika belum tersusun (mufrad) dan keadaan kata ketika sudah tersusun (murakkab) semisal rafa’nya kalimah isim ketika menjadi fa’il, atau memu’annaṡkan kalimah fi’il jika sebelumnya menunjukkan Mu’annaṡ.

Di dalamnya terdapat pembahasan tentang macam-macam kalam, bab al i’rab, bab mengenal tanda-tanda i’rab, tanda rofa', tanda naṣab, tanda jar, tanda jazm, fashl (pasal), kata-kata yang di-irab, bab fi’il-fi’il (kata kerja), bab isim-isim yang dirafa’kan, bab fā’il (pelaku), bab maf’ul yang tidak disebut fā’ilnya (nāibul fā’il), bab mubtada dan khabar, bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar, bab isim-isim yang dinashabkan, dan lain- lain. (DD)