LKK_CRB2017_TRK009

MAULID SYARIFIL ANAM

 

LKK_CRB2017_TRK009

Bahasa Arab

Aksara Arab

Puisi

SASTRA RELIGI

 

56 hal/13 baris/hal

21 x 16 cm naskah

13 x 11 cm teks

Eropa

 

Penyalin dan pengarang naskah tidak diketahui, usia naskah juga tidak dapat diketahui, tidak ada kolofon yang tertulis dalam naskah, tempat penulisan juga tidak diketahui. Naskah ini disimpan di Sanggar Aksara Jawa, desa  Cikedung Lor,  Indramayu Jawa Barat, naskah ini milik dari Bapak Ki Wanda, Blok Plawod Tugu Sliyeg Indramayu. Teks ditulis di atas kertas Eropa, dengan gambar  singa bermahkota/Pro patria pada watermarknya,  kondisinya agak rusak, banyak halaman yang sobek, teks yang sulit dibaca, sampul sudah lepas, kertas dijilid dengan jahit benang, dengan jumlah kuras ada 4, masing-masingnya berisi 10 lembar kertas, jumlah halaman total 56, ada penomoran halaman tembahan dengan angka latin. Teks ditulis dalam aksara Jawa dalam bahasa Jawa, menggunakan tinta warna biru, ada 15 halaman yang kosong.

 

Isi ringkas naskah :

Naskah ini memuat riwayat kelahiran (maulid) Nabi Muhammad saw, dan puji-pujian Nabi kepada Muhammad saw, dan beberapa salawat kepada Nabi. 

 

Kutipan awal :

bismillahi al-raḥmāni al-raḥīmi. Assalamu 'alaika zain al-anbiya, assalamu 'alaika aṣfi (a) al-aṣfiia (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Keselamatan untukmu wahai Perhiasan para Nabi, Keselamatan untukmu wahai Nabi yang paling bersih dari yang bersih)

 

Kutipan akhir :

kharaja ma'ahu nurun aḍa’a lahu ma baina al-masyriqi wa al-maghribi wa waqa'a ala al-arḍi mu'tamidan ala yadaihi ṣalallahu 'alaihi wasallam .. (Cahaya keluar bersamanya yang meneranginya hingga ke timur dan barat dan jatuh dikedua tangannya. Semoga Allah memberinya rahmat dan keselamatan dan...). (ALF)