LKK_CRB2017_BNP004

TASAWUF

 

LKK_CRB2017_BNP004

Bahasa Arab

Aksara Arab

Prosa

TASAWUF

 

24 hal/21 baris/hal

35 x 21 cm naskah

24 x 11 cm teks

Eropa

 

Pengarang naskah tidak diketahui, usia naskah sebagaimana adanya dalam kolofon tertulis “26 Rabiulawal 1299 H, Haji Muhammad Tohir”, tempat penulisan tidak diketahui. Naskah ini disimpan di Buntet Pesantren, RT/RW. 03/15, Mertapada Kulon, Astanajapura, Cirebon 45181 Jawa Barat, naskah ini milik Buntet Pesantren Cirebon. Teks ditulis di atas kertas Eropa, dengan watermark bergambar singa bermahkota dan cap Pro Patria, kondisinya rusak, jilidannya lepas, dijahit dengan benang tanpa sampul, dengan jumlah kuras ada 1, masing-masingnya berisi 12 lembar kertas, jumlah halaman total 24, tidak ada penomoran halaman, tetapi ada kata alihan di setiap halaman verso.  Teks ditulis dalam aksara Arab dalam bahasa Arab, menggunakan tinta warna hitam, ada 4 halaman yang kosong.

 

Isi ringkas naskah :

Menjelaskan tentang ajaran tasauf di antaranya masalah nasihat, hasad, kibir (takabur), menjaga perut, uns (ketenangan), tsabat (tekun), dan lain-lain'

 

Kutipan awal :

illa muqayyadan bi al-tafwiḍi wa syarṭu al-ṣalḥi li takhalluhi min ḥukmi al-ḥasadi (kecuali dengan ikatan dan dengan menyerahkan syarat kedamaian (perdamaian) (juga penting) agar terhindar dari hukum hasad (dengki).

 

Kutipan akhir :

wa ṣallallāhu 'ala khairi mauludin da'a ila faḍli ma'budin Muḥammadin an-nabiyyi wa ālihi wa sallama tasliman kaśiran ṭayyiban mubārakan fihi 'alā kulli ḥālin (Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada sebaik-baik yang dilahirkan yang mengajak kepada sesembahan utama, Muhammad saw, yang menjadi Nabi dan keluarganya, dan juga keselamatan yang sempurna yang berlimpah berkah didalamnya pada setiap keadaan). (ALF)