LKK_CRB2017_BNP002

KITAB ILMU NAHWU

 

LKK_CRB2017_BNP002

Bahasa Arab

Aksara Arab

Prosa

ILMU NAHWU

40 hal/21 baris/hal

22 x 18 cm naskah

15 x 9 cm teks

Eropa

 

Pengarang naskah tidak diketahui, usia naskah dapat diketahui,  melalui kolofon yang tertulis “Kamis, 6 Jumadilakhir 1297 H, Al-Haji Muhammad Zen”, tempat penulisan tidak diketahui. Naskah ini disimpan di Buntet Pesantren, RT/RW. 03/15, Mertapada Kulon, Astanajapura, Cirebon 45181 Jawa Barat, naskah ini milik Buntet Pesantren Cirebon. Teks ditulis di atas kertas Eropa, tanpa adanya watermark dan  countermark, kondisinya rusak, beberapa halaman berlubang, tidak lengkap, dijahit dengan benang tanpa sampul, dengan jumlah kuras ada 3, masing-masingnya berisi 6 lembar kertas, jumlah halaman total 40, tidak ada penomoran halaman, tetapi ada kata alihan pada setiap halaman verso.  Teks ditulis dalam aksara Arab dalam bahasa Arab, menggunakan tinta warna hitam dan merah untuk rubrikasi, tidak ada halaman yang kosong.

 

Isi ringkas naskah :

Naskah ini menjelaskan tentang ilmu nahwu seperti masalah istisna (kalimat pengecualian), isim huruf 'la', isim mabni (bentuk stagnan), al-manşubat (isim-isim yang dinasabkan), dan lain-lain yg berkaitan dengan ilmu nahwu.

 

Kutipan awal :

qiyāmu zaidin fa ḥudifa al-muaḍāfu wa uqima al-muḍāfu ilahi maqāmahu...(seperti lafal 'qiyāmu zaidin', maka 'al-muḍaf' dibuang dan 'al-muḍaf ilahi' ditempatkan untuk menggantikan 'al-muḍaf' yang telah dibuang)

 

Kutipan akhir :

fa al-afṣaḥu al-waqfu bi al-hai naḥwu raḥmah wa syajārah wa ba'ḍuhum yaqifu bi al-ṭai wa qad qarai bihi ba'ḍu al-sab'ah fi qaulihi ta'ala 'inna raḥmatallāh qarībun min al-muḥsinīn (yang paling fasih adalah waqaf (berhenti) dengan 'ha' seperti kata 'rahmah' dan 'syajarah'. Sebagian dari para qari (pembaca) berhenti dengan 'ta', dan telah membaca dengan perhentian 'ta' ini sebagian dari ulama ahli qiraah sab'ah dalam membaca firman Allah Ta'ala, "'inna raḥmatallāh qarībun min al-muḥsinīn " (sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang mukmin). (ALF)