LKK_Cirebon2015_TRK01A

BRATAYUDHA

 

LKK_Cirebon2015_TRK 01

Bhs. Jawa

Aks. Jawa

Prosa

SR

442 hal/14 baris/hal

21x17 cm

Kertas Eropa

 

            Naskah ini berjudul Bratayuda. Pengarang dan penyalin tidak diketahui, Tahun penulisan naskah tidak diketahui, Tinta warna hitam dan merah, di atas alas Kertas Eropa, tidak bersampul, tulisan terbaca, naskah tidak utuh. Jilidan dengan dijahit benang, tidak ada watermark, ada garis bayang tebal dan tipis. Dalam naskah ini tidakditemukan kolofon.

Naskah ini berukuran 21x17cm dan ukuran teks 19x13cm. Pemilik naskah adalah Ki Tarka Sutarahardja, Cikedung Lor, Indramayu, saat ini naskah disimpan di Sanggar Aksara Jawa, Cikedung Lor, Indramayu. Asal naskah hibah dari Ki Gonda dari Ki Sumyuk, Indramayu.

Isi Ringkas teks naskah adalah tentang kisah pawayangan tentang perang Bratayudha, peperangan antara Pendawa dan Astina, merupakan pakem wayang purwa Cirebon dan Indramayu yang menceriterakan peperangan antara Pandawa dan Hastina dalam rangka menegakan kebenaran [merebut hak atas negara].  

Teks awal: arah kumedap hangling sang kresna [sekejap menuju berbicara Sang Kresna]

Teks tengah: smahan wasana sang nararyya sira sang sangkuni sumahura [itulah yang dikatakan sang Narayan. Sang Sangkuni menjawab]

Teks akhir: mangkana sang kresna sang baladewa hapta lengganah hing sang Jannar Dhanna [begitulah Sang Kresna Sang Baladewa duduk bersama dihadpana Sang Janar Dhanna]. (AF)