LKK_Cirebon2015_OPN02

[MUSHAF AL-QURAN]

 

LKK_Cirebon2015_OPN02

Bhs. Arab

Aks. Arab

Prosa

QA

60 halaman/11baris/hlm

21x17  cm

Kertas Eropa

 

AL-QUR’AN

Pengarang dan penyalin tidak diketahui, tahun penulisan naskah tidak diketahui, tinta warna hitam, menggunakan gaya khat naskhi, ditulis di atas alas kertas Eropa, kondisi fisik naskah agak rusak, tidak bersampul, ada halaman yg sobek, Jilidan dengan dijahit benang, sampul sudah lepas, watermarknya tertulis JH ONIG. Kolofon tidak ada, tidak ada penomoran halaman, tidak ada kata alihan, ada garis panduan, tidak ada halaman yang kosong. 

Pemilik naskah adalah Drs. Rafan Syafari Hasyim, M.Hum, Kedawung, Cirebon, saat ini naskah disimpan di Rumah Pribadi Jl. Raya Kedawung no.491 RT.4/3 Cirebon Kota. Naskah merupakan Warisan turun temurun.

Isi Ringkas teks :

Berisi beberapa ayat al-Quran seperti surat Bara'ah. Mushaf ini tidak lengkap.

Awal teks: lakum. wallahu ya'lamu wa antum laa ta'lamun [...bagi kalian. Allah Maha Menhetahui dan kamu sekalian tidak mengetahuinya]

Tengah teks: lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun [Kamu sekalian tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebaian dari sesuatu yang kamu cintai].

Akhir teks: illaladzina 'aahadtum minal musyrikiin [kecuali orang-orang yang telah melakukan perjanjian denganmu (Muhammad) dari orang-orang musyrik itu].