LKK_CIAMIS2013_MLM10

TASAWUF

 

LKK_CIAMIS2013_MLM10

Bhs. Arab

Aks. Arab

Prosa

TS

44 hal/19 baris

17.x 11 cm

Kertas Eropa

 

Judul naskah dijumpai pada kaver depan Kitab Tasawuf, ditulis oleh Sayyid Abdul Wahab al-Arif Billah, ditulis pada Hari Sabtu 3 Rabiul Awal 1302 Hijrah, Dicetak dan diterbitkan oleh Almiriyah al Kainah di Makkah pada tahun 1301 Hijrah. Kitab ini milik Muhammad Afiyah. Naskah tasawuf ini ditulis dalam bahasa Arab. Ketebalan 40 halaman, setiap halaman 19 baris, tanpa mencantumkan nomor halaman, diganti dengan tanda penghubung ke halaman berikutnya.  Naskah ditulis di atas kertas Eropa dengan  tulisan tangan tinta hitam, dijilid dengan benang. Kondisi kertas sedikit agak usang, pada sisi kertas sudah agak mengeriting, namun tulisan masih jelas dibaca.

Naskah ini diawali dengan: ” Alḥamdulillāh al Raḥmān Al Raḥīm, Alḥamdu lillāh al-Raḥmān al-Raḥīm. Alḥamdulillāh faraḍa al-taubata, wa ḥarrama al aṣrāra, wa ʼasyhadu an lāilāha illā Allāh waḥdahū lā syarīkalahū wa asyhadu anna syayyidinā wa nabiyyinā Muḥammadan ʽbduhū wa  Rasūluhū, ṣafwatun al-akhbāri ṣalla Allāhu wa Sallama ʽalaihi wa ʽalā ālihi wa ṣahbihī al-sādatu al abrāru

Naskah ini berisi pelajaran akhlak dan pelajaran lain terkait dengan tasawuf, antara lain:: 1) Istiqomah fi al-taubat, yaitu makna taubat menurut bahasa, dan syarat rukun taubat; 2) Penyakit Riya dan kegelapan hati yang diakibatkannya; 3) Memakan makanan yang tidak halal mengakibatkan kerasnya hati; 4; 3) Memakan makanan yang tidak halal yang mengakibatkan kerasnya hati; 4) Shalat malam yang akan menerangi gelapnya hari kiamat; 5) Memperbanyak minta ampun kepada Allah  Swt sebanyak 70 kali dalam satu hari: 6) Memecahkan kebekuan hati dengan Zikir kepada Allah  Swt; 7) Zikir yang menyebabkan turunnya Rahmat Allah Swt.

Lembar terakhir naskah ini diakhiri dengan sebuah syair munajat memohon kepada Allah Swt: ...”Amma al-huda al-’adwa kaʽabatun qāṣidun, wa manhalu warāda al-makārīmu ka al-samʽi. Samtu fī samā-i wa al-husni anwāru ʽilmihī, qaḍā-u lanā aṣlu al-mahāsin bi al-farā’i..... Subḥāna rabbika rabbi al-ʽizzati ʽammā yaṣifūn wa salāmun ’ala al-mursalīn. Wa ṣallallāhu ’alā sayyidinā Muhmmadin wa ālihi wa ṣaḥbihī   wa sallim  wa alhamdu lillāhi rabbil ’ālamin. Wa kāna al-farāgu min l-kitābu fī yaumi al-khamīsi fī waqti al-ʽaṣri hilāli  7 syahru rabīʽu al-awwali sanatu 1302 Hijrah (ZAI).