Targibul Ikhwan fi Fada ili Amali Mauludi Sayyidi Waladi Adnan
Targībul Ikhwān fī Fadā’ili ‘Amali Mauludi Sayyidi Waladi ‘Adnān

 

 

Kitab ini berjudul Targībul Ikhwān fī Fadā’ili ‘Amali Mauludi Sayyidi Waladi ‘Adnān  yang ditulis oleh Haji Muhammad Isa, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. 
Kitab ini berjumlah 11 halaman. Ukuran kitab, 21 x 15 cm. Kitab ini adalah kitab nukilan dari kitab I’ānatut Tālibīn. Kitab ini tidak diterbitkan.


Kondisi kitab tergolong masih bagus, karena hasil kopian. Sementara kitab Asli tidak diperlihatkan kepada peneliti. Kitab ini ditulis dalam bentuk prosa dengan menggunakan bahasa Arab dan aksara Arab. 
Kitab ini disimpan oleh Ustaz Endang Bahrudin, Cianjur, Jawa Barat. Peneliti mendapatkan kitab ini langsung di rumahnya ketika pelaksanaan penelitian pada tahun 2014 di untuk wilayah Cianjur, Jawa Barat. 


Kitab ini berisi penjelasan tentang pemahaman maulud nabi secara benar, dan pelaksanaannya, yaitu ketika manusia berkumpul untuk melaksanakan peringatan maulud ini, dianjurkan untuk membaca al-Qur’an dan membaca selawat Nabi.