Subul al Iqan fi Tarjamah Syu ab al Iman
Subul al-Iqan fi Tarjamah Syu‘ab al-Iman

 

 

 

Buku ini merupakan terjemahan dari na§am Syuabul ´man yang membahas masalah akidah. Diterjemahkan oleh K.H. Ahmad Fauzan Zain Muhammad menggunakan bahasa Jawa dan aksara Arab Pegon. Teks na§am terlebih dahulu dimaknai secara gandul (menggantung), kemudian diberi penjelasan secukupnya di bawah garis.

 

Buku ini terdiri dari 63 halaman. Ukurannya 18 cm x 13 cm. Kategori temanya adalah “297.3 Aqaid dan Ilmu Kalam.” Kondisi buku dalam keadaan baik, dengan sampul dan isi yang masih lengkap, dicetak oleh Maktabah al-Munawwar Semarang tahun 1967. Bentuknya puisi dan prosa, ditulis dengan bahasa jawa dan aksara arab pegon.

 

Buku ini diperoleh dari P.P. Darul Ulum Sidowayah Rembang. Saat ini sampelnya ada di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 2 Jakarta Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2015 oleh Arif Syibromalisi, peneliti Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi penelitiannya di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

 

Buku ini berisi terjemahan dan penjelasan na§am Syuabul ´man yang membahas seputar iman kepada Allah, malaikat, kitab, para Nabi, surga, neraka, perkara salat, zakat, puasa, i‘tikaf, haji dan lain sebagainya. (AS)