Pedoman Puasa
Pedoman Puasa

 

Buku ini ditulis oleh Syeikh Sulaiman Arrasuli, dan digunakan oleh masyarakat pada pengajian-pengjian dan para santri pada Pondok Pesantren Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Buku terdiri dari 25 halaman, berukuran 21x14,5 cm, ditulis pada 11Rajab 1355H bertepatan dengan 27 September 1936H, diterbitkan oleh Penerbit Samaratul Ikhwan. Buku ini asli ditulis oleh penulis sendiri.

 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab Melayu dan ditulis dengan aksara (huruf) arab pegon. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.    

Buku diperoleh di Pondok Pesantren Candung, Kabupaten Agama, Sumatera Barat, saat penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Pondok Pesantren Candung sendiri, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.

 

Isi Ringkas, Buku berisi tentang kewajiban puasa dan yang terkait dengannya, dimulai dengan mukaddimah, hikmah diwajibkan puasa, keutamaan amalan puasa, keutamaan bulan puasa, hikmah mnentukan Ramadan sebagai puasa fardu, tingkatan puasa, hukum puasa, (wajib, haram, makruh, sunat),sebab diwajibkan puasa Ramadan, syarat wajib puasa, syaat sah puasa, rukun puasa untuk orang awam, rukun puasa untuk khawas, rukun puasa khawas al-khawas, hal yang membatalkan puasa, hal yang diharamkan dalam berpuasa,hal yang makruh dalam berpuasa, sunat-sunat dalam berpuasa, uzur berpuasa, kewaiban mengkada puasa, kifarat meninggalkan puasa, menahan diri bagi orang yang tidak berpuasa, penutup tulisan (karangan) (EBY)