Min Tarikh al Khulafai ar Rasyidin al Khalifah as aniyah Umar ibn Khattab
Min Tārīkh al-Khulafāi ar-Rāsyidīn al-Khalifah aṡ-Ṡāniyah ‘Umar ibn Khaṭṭāb

 

Buku ini merupakan salah satu kitab pegangan pelajaran Ilmu Sejarah Islam bagi kalangan santri yang masih di tingkat dasar. Untuk memudahkan santri mengetahui sejarah islam khususnya masa khulafaurrasyidin maka dalam buku ini hanya membahas tentang khalifah Umar ibn Khattab. Kitab ini ditulis oleh Sibt an-Nazir al-Jaisyi dalam bahasa Jawa menggunakan aksara Arab pegon.

 

Buku ini terdiri dari 64 halaman. Ukurannya 21 cm x 14 cm. Kategori temanya adalah  “ (297. 9) Sejarah Islam dan Biografi.”

 

Kondisi buku ini baik karena sudah dicetak oleh Maktabah asy-Syaikh Salim ibn Sa’d Nabhan.Bentuknya tulisannya adalah prosa.Bahasa yang digunakan adalah Jawa dengan aksara Arab pegon.

 

Buku ini diperoleh dari toko buku dan pesantren di Kota Nganjuk Jawa Timur. Saat ini sampelnya ada di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 2 Jakarta Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2013 oleh Ali Fahrudin, peneliti Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi penelitiannya di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

 

Kitab ini berisi tentang Khalifah Umar ibn Khattab mulai dari kepribadian Umar ibn Khattab, wataknya, Umar ibn Khattab ketika mengalami masa paceklik dan masa terjadinya wabah penyakit di baitul maqdis, Umar ketika menghadapi perang Persia dan perang Qadisiyah, Umar seorang pemimpin yang mempunyai belas kasih terhadap rakyatnya, hingga kisah Umar wafat . (AF)