Miftahur Rahmah
Miftāhur Rahmah

 

 

Kitab ini berjudul Miftāhur Rahmah (fī Du’ā’il īsāl wal hadiyyah) yang disusun oleh Kiyai Haji Muhammad Sofyan Raji Abdullah. Beliau adalah pimpinan madrasah Mutma’innah, Bojong Herang, Cianjur. 

 

Kitab ini berjumlah 14 halaman. Ukuran kitab, 21.5 x 16.5 cm. Kitab ini termasuk Bidang Kajian doa dan zikir dengan kode 297.54. Kitab ini adalah Kitab asli dan diterbitkan oleh Madrasah al-Mutma’innah Bojong Herang Cianjur.


Kondisi kitab tergolong masih bagus, karena hasil kopian. Kitab ini ditulis dalam bentuk prosa dengan menggunakan bahasa Sunda dan aksara pegon. 
Kitab ini disimpan di Madrasah Mutma’innah, Bojong Herang, di Cianjur. Peneliti mendapatkan kitab ini di Madrasah ini ketika pelaksanaan penelitian pada tahun 2014 di Cianjur, Jawa Barat. 


Isi kitab ini adalah penjelasan tempat-tempat ijabah diterima doa oleh Allah swt. diharapkan agar yang memohon doa memperhatikan tempat dan waktu ijabah tersebut. Di antara tempat ijabah tersebut adalah malam lailatul qadar, waktu di antara azan dan iqamah, di multazam. Selain itu, penyusun juga menulis doa-doa yang baik dibaca untuk faedah tertentu, seperti untuk kesembuhan penyakit dan lain-lain.