Ma asirul Fayadan
Ma’āsirul Fayadān

 

Kitab ini berjudul Maāsirul Faidān fī fadā’ili Ramadān yang ditulis oleh Suryani Thahir dan Ahmad Syatiri. Beliau adalah pemilik pesantren At-Thahiriyyah, Jakarta Selatan.

 

Kitab ini memiliki halaman sebanyak 77 halaman, dengan ukuran kitab 21 x16 cm. kitab ini diterbitkan di pesantren At-Tahiriyah, Jakarta Selatan. Kitab ini adalah asli ditulis oleh penulisnya.

 

Kondisi kitab ini tergolong baik meski sudah agak berubah earna kertas menjadi coklat. Kitab ini ditulis dalam bentuk prosa untuk penjelasan teks dan puisi dia dan zikir. Kitab ini menggunakan bahasa Arab dan Melayu dan aksara Arab dan Jawi. Teks Arab dalam kitab ini dijadikan teks utama sementara teks Melayu digunakan sebagai penerjemahan teks Arab yang ditulis dalam bentuk terjemah jenggot.

 

Kitab ini diperoleh peneliti langsung di pesantren at-Tahiriyyah selama melakukan penelitian pada tahun 2015. Kitab ini disimpan di tempat yang sama juga, yaitu di Pesantren at-Thahiriyyah.

 

Isi kitab ini adalah tentang keutaman dan amalan-amalan yang baik dilaksanakan pada Bulan Ramadan. Di antara amalan yang dibahas dalam kitab ini adalah tatacara melaksankan slata tarawih dan witir, serta doa-doa yang dibaca pada bulan yang mulia ini.