Kitab al Sa adah
Kitab al-Sa’adah

 

 

Buku ini ditulis oleh Abdul Rahim Manaf, dan diperuntukkan bagi  pelajar Thawalib  dan masyarakat umum. Buku ini terdiri dari 31 halaman, berukuran 21x14,5 cm. Buku ini asli ditulis oleh penulis sendiri diterbitkan oleh Penerbit Sa’diyah Puttera pada tangga 1Syawwal 1252H bertepatan 17 Januari 1924M.

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.

 

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.

 

Isi Ringkas. Membahas tentang Iman, Islam, Aqal, Sifat Wajib, Sifat Mustahil pada Allah, Kerasulan Nabi Muhammad, Tugas Rasul, Sifat Wajib, Sifat Mustahil pada Rasul, Jumlah Rasul, Kelahiran Nabi Muhammad, Mukjizatnya, Sifat Sam’iyat, keyakinan Siratalmustaqim, Syafa’at,Syurga, Neraka, Malaikat, Kitab-kitab Allah, Qada dan Qadar (EBY)