Kitab al MufId
Kitab al- MufId

 

Buku ini terdiri dari 78 halaman, berukuran 20x13,5cm. Buku ini ditulis oleh Abdul Rahim Manaf, dan diperuntukkan bagi pelajar Thawalib dan masyarakat umum. Buku ini asli ditulis oleh penulis sendiri, diterbitkan oleh Penerbit Sa’diyah Putera pada tanggal 10 Sya’ban, 1352H bertepatan dengan 28 November 1932M.

 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.

 

Isi Ringkas. Membahas tentang Iman, Islam, Aqal, Sifat Wajib, Sifat Mustahil pada Allah, Kerasulan Nabi Muhammad, Tugas Rasul, Sifat Wajib, Sifat Mustahil pada Rasul, Jumlah Rasul, Kelahiran Nabi Muhammad, Mukjizatnya, Sifat Sam’iyat, keyakinan Siratalmustaqim, Syafa’at,Syurga, Neraka, Malaikat, Kitab-kitab Allah, Qada dan Qadar (EBY)