Kasysyafat al Awidah Syarah Matan al Ajurumiyah
Kasysyafat al-’Awidah (Syarah Matan al-Ajurumiyah).

 

Buku ini ditulis oleh Syeikh Muhammad Djamil Djaho, dan  diperuntukkan bagi santri Madrasah Tarbiyatul Islamiyah, Padang Panjang. Buku ini terdiri dari 76 halaman, berukuran 29,5x21cm. Buku ini disusun oleh penulis dalam bentuk syarahan (penjelasan) dari kitab Matan al-Ajurumiyah, diterbitkan oleh penerbit Tandikat pada tahun 1359H.

 

Buku disusun dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.

Buku diperoleh dari Madrasah Tarbiyatul Islamiyah, Djaho, Padang Panjang. saat penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Madrasah Tarbiyatul Islamiyah dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.

 

Isi Ringkas. Buku berisi tentang syarah atau uraian atas Kitab Al-Ajurumiah -dari segi  teks asal matan al-Ajurumiyah-, dengan penjelasan atas ta’rif (batasan istilah) yang terdapat dalam kitab tersebut. Misal, ta’rif  kalam, kalimah, tanwin dst. Pada kitab ini disyarahai mulai dari Bab al-Kalam, al-I’rab, ‘alamah al-I’rab (tanda I’rab), pembagian I’rab. Penulis menyebutkan bahwa syarahan ini dimaksudkan untuk memudahkan para santri madrasah ibtidaiyah dan awwalaiyah dalam mempelajari Bahasa Arab.  (EBY)