Hazihi Kitab Manasik al Hajj Wa al Umrah wa Adab az Ziyarah Li Sayyid al Mursalin Sallallahu Alaihi wa Sallam
Hāżihi Kitāb Manāsik al-Ḥajj Wa al-‘Umrah wa Adāb az-Ziyārah Li Sayyid al-Mursalīn Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam

 

Buku ini merupakan salah satu buku panduan bagi siapa saja yang akan melakukan ibadah haji dan umrah serta ziarah makam Nabi Muhammad SAW. kitab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan haji dan umrah, yang ditulis oleh H. Muhammad Salih ibn ‘Umar as-Samarani. Dalam buku ini beliau menjelaskan masalah haji dan umrah dengan menggunakan bahasa Jawa agar mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarkatnya yang manyoritas suku Jawa.

 

Buku ini terdiri dari 64 halaman. Ukurannya 20 cm x 13 cm. Kategori temanya adalah  “ (297. 4) Fikih.”

 

Kondisi buku ini baik karena sudah dicetak oleh Matba‘ al-Karimi.Bentuknya tulisannya adalah prosa. Bahasa yang digunakan adalah  Arab dan Jawa dengan aksara pegon.

 

Buku ini diperoleh dari toko buku di Kota Semarang Jawa Tengah. Saat ini sampelnya ada di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 2 Jakarta Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2013 oleh Ali Fahrudin, peneliti Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi penelitiannya di Kota Semarang Jawa Tengah.

 

Kitab ini berisi tentang sejarah haji dan umrah, keutamaan  Baitullah, rukun-rukun haji, pasal wukuf di Arafah, pasal mabit di Muzdalifah, pasal towaf dan sa’i, halaq (mencukur rambut), Mabit di Mina, pasal wada‘, bab waktu untuk haji dan umrah, bab ihram, bab apa saja yang dilarang ketika ihram, bab iḥṣar dan seterusnya. (AF)