Haza Kitab Wasilah al Tullab Fi Ma rifati A mali al Laili wa an Nahar Bi Tariq al Hisab lil allamah asy Syaikh Yahya ibn Muhammad al Khattab al Maliki
Hāżā Kitāb Wasīlah al-Ṭullāb Fī Ma’rifati A’māli al-Laili wa an-Nahār Bi Ṭarīq al-Ḥisāb lil-‘allāmah asy-Syaikh Yaḥya ibn Muhammad al-Khaṭṭab al-Māliki

 

Buku ini berjudul Wasīlah al-Ṭullāb Fī Ma’rifati A’māli al-Laili wa an-Nahār Bi Ṭarīq al-Ḥisāb, merupakan salah satu kitab pegangan bagi seseorang yang ingin mendalami ilmu falak, yakni ilmu yang untuk mengetahui kaedah-kaedah yang digunakan untuk perhitungan awal bulan dan akhir bulan hijriah. Buku panduan ilmu falak ini ditulis oleh seorang murid Syaikh Muhammad Mansur ibn Abdul Hamid, yang bernama Damanhuri al-Bantani pada tahun 1959 atas prakarsa dari gurunya. Pengarangnya Syaikh Mansur al-Batawi tetapi beliau meringkas dari buku yang asalnya yang ditulis Syaikh Yahya bin Muhammad al-Khaṭṭab al-Maliki.Bahasa yang digunakan dalam menulisnya adalah bahasa Arab.

 

Buku ini terdiri dari 29halaman. Ukurannya 20 cm x 16,5 cm. Kategori temanya adalah  “ (297. 01) Islam dan Bahasa”.

 

Kondisi buku ini merupakan tulisan tangan yang difotokopi dan sudah lapuk. Warnanya coklat kehitaman. Kitab ini tidak diterbitkan kembali oleh Penerbit al-Madrasah al-khairiyah al-Mansuriyyah Jembatan Lima Jakarta Barat. Bentuknya prosa.

 

Buku ini diperoleh dari salah satu ahli waris dari syaikh Muhammad Mansur ibn Abdul Hamid, yakni KH. Abdul Fatah. Saat ini sampelnya ada di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 2 Jakarta Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2017 oleh Ali Fahrudin, peneliti Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi penelitiannya di DKI Jakarta, tepatnya di Jembatan Lima Jakarta Barat.

 

Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah dasar dalam ilmu falak, antara lain untuk: menentukan waktu siang dalam malam, mengetahui waktu shalat tanpa alat, dan mengetahui kalender Arab hijriah. (AF)