Az Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim
Az-Zahrul Bāsim fī Atwāri Abīl Qāsim

 

Kitab ini berjudul Bacaan Az-Zahrul Bāsim fī Atwāri Abīl Qāsim sallallahu ‘alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang ditulis oleh Said Usman bin Abdullah bin Yahya.

 

Kitab ini memiliki halaman sebanyak 62 halaman, dengan ukuran kitab 23.5 x16 cm. kitab ini diterbitkan di Matbaah at-Tahiriyah, Jakarta.

 

Kondisi kitab ini tergolong baik. Teksnya juga masih dapat dibaca dengan baik. Kitab ini ditulis dalam bentuk prosa dengan menggunakan bahasa Arab dan Melayu serta ditulis dengan aksara Arab dan Jawi.

 

Kitab ini diperoleh peneliti di maktabah Tahiriyah Jakarta ketika melakukan penelitian pada tahun 2015. Kitab ini disimpan di tempat yang sama juga, yaitu Maktabah Tahiriyah, Jakarta.

 

Kitab ini berisi tentang sejarah dan keutamaan memperingati maulud Nabi dan Isra’ Mi’raj yang telah dilakukan Nabi.  Di akhir teks, dijelaskan juga doa yang baik dibaca pada dua hari besar tersebut.