Al Majmu
Al-Majmµ‘

 

 

 

Buku ini merupakan himpunan dari masalah-masalah yang penting, sehingga dinamakan al-Majmµ‘. Ditulis oleh K.H. M. Mizan Asrori Zain Muhammad dengan bahasa Indonesia agar dapat dipahami khalayak luas dan mendorong masyarakat beramal lebih banyak. Di dalamnya dibahas masalah-masalah yang sering dijumpai sehari-hari dan sering dilakukan.

 

Buku ini terdiri dari 56 halaman. Ukurannya 18 cm x 13 cm. Kategori temanya adalah “297.4 Fikih.”Kondisi buku dalam keadaan baik, dengan sampul dan isi yang masih lengkap, dicetak oleh CV karya Utama Surabaya tanpa tahun terbit. Bentuknya prosa, ditulis dengan bahasa Indonesia dan aksara latin.

 

Buku ini diperoleh dari P.P. Darul Ulum Sidowayah Rembang. Saat ini sampelnya ada di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 2 Jakarta Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2015 oleh Arif Syibromalisi, peneliti Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi penelitiannya di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

 

Buku ini berisi penjelasan tentang jenazah dan masalah yang berkaitan seperti tataca menyalatkan, membacakan talqin kepada jenazah, tatacara tahlil untuk ahli kubur, dan ditutup dengan tatacara salat hajat dan istikharah. (AS)